Short-Term ESL Programs

Programs

Upcoming Online Short-Term Programs

Topic & Date

Register

English for Automotive Trends  

(CEFR B2)

October 5 to December 11, 2020

General Registration - $450
OR
Partner University Student Registration - $100
OR
Kettering Undergrad or Grad Applicant - Free

 

English for Co-op/Internships 

(CEFR B2)

October 5 to December 11, 2020

General Registration - $450
OR
Partner University Student Registration - $100
OR
Kettering Undergrad or Grad Applicant - Free

English for Study Abroad 

(CEFR B2)

October 5 to December 11, 2020

General Registration - $450
OR
Partner University Student Registration - $100
OR
Kettering Undergrad or Grad Applicant - Free

Upcoming Campus Short-Term Programs

Date

Topic

Participants

Register

January 17-30, 2021

English & Robotics

Partner University Students

Registration opens soon.

Customized Programs

Customized short-term programs are available for:

  • 10 days, 2 weeks or 1 month
  • Groups of 12-16 participants
  • Groups of undergraduate or graduate students, or university faculty or staff

Customized short-term programs can focus on:

  • English and Robotics
  • English and Business
  • English and American Culture
  • Other areas based on group needs

Example Programs and Schedules:

ESL & Robotics Summer Camp

Duration: 2 Weeks
Example Schedule

English and American Culture Program

Duration: 10 Days
Example Schedule

Contact Information

Kettering University
1700 University Ave.
Flint, MI 48504
eslp@kettering.edu

Testimonials

Sulaiman, 2020 Summer Online English for Automotive Trends, from Technical and Vocational Training Corporation, Saudi Arabia, says:

“Hello, I am Sulaiman, an automotive engineer from Saudi Arabia. I work for the Technical and Vocational Training Corporation. I am in the sixth week of Kettering's Online "English Classes for Automotive Trends" and these classes have really helped me with my English. I have learned many new vocabulary items and improved my English abilities especially related to the automotive industry. The course also helps me to practice my English and use what I learn through discussion with the course members as well as knowing what I can improve through weekly quizzes and feedback. Thanks to Kettering for this opportunity!"

" مرحبا، أنا سليمان الأصقه، من المملكة العربية السعودية، مهندس ميكانيكي في تخصص السيارات، أعمل في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أنا الآن في الأسبوع السادس من دورة اللغة الانجليزية عن بعد لتخصص السيارات، لقد ساعدتني الدورة في تعلم الكثير من المصطلحات الجديدة وتصحيح وتطوير لغتي خصوصا في مجال صناعة السيارات، ساعدتني الدورة كذلك على ممارسة اللغة وتطبيق ما تعلمته من خلال مناقشة المواضيع مع أعضاء الدورة، وكذلك معرفة المستوى والأخطاء والحصول على التوجيهات من خلال الاختبارات القصيرة ونتائجها، شكرا جامعة كيترينق لإتاحة هذه الفرصة، شكرا لكل القائمين على هذه الدورة "

Dongli, 2020 Summer Online English for Co-op and Internships, from Hubei University of Automotive Technology, Hubei, China, says:

"Hello everyone, my name is Dongli, from China. This summer I took an online English class with Kettering University’s ESLP, named "English for Co-op and Internships." In the 10-week class, we were introduced to and participated in organized discussions on Kettering University’s co-op model, like: what is co-op, why do co-op, how to find the right co-op, how to write a resume and cover letter, how to prepare for an interview, and what is work culture in the US like and so on. Kettering students also discussed their co-op experiences with us. It was very practical and interesting. Through a lot of practical tasks and group discussions, I gained a lot of knowledge about co-op and improved my English. I am very lucky to have the opportunity to take this class."


"大家好,我来自中国,我在湖北汽车工业学院工作,今年暑假我参加了凯特琳 大学的线上英语课程,课程名称是English for Co-op and Internships,在10周的课程中,教师介绍和组织讨论了凯特林大学“带薪实习”模式(co-op),什么是co-op,为什么要co-op,如何找到正确的co-op,如何撰写求职信和简历、如何准备面试、美国的工作文化等等。有co-op的经验的学生和我们一起讨论,非常实用和有趣,通过大量的实践任务和小组讨论,我获得了很多有关co-op的知识,更提高了英语水平。真的非常幸运能够有机会参加这个课程."

 

Trang, 2020 Summer Online English for Study Abroad, from Ho Chi Minh University of Technology and Education, Vietnam, says:

"Hi everybody, my name is Trang. I work at Ho Chi Minh City University of Technology and Education, Viet Nam. I attended the online English course, “English for Study Abroad” at Kettering University in the US. The course gave me the opportunity to make many friends from many countries such as China, Iran, Korea. I practiced speaking English with the instructor and new friends in each lesson on practical topics. The instructor is enthusiastic, friendly, and always motivating us and has made me more confident with my English ability. The class was really interesting and effective for me."

"Xin chào mọi người, Tôi tên là Trang, làm việc tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Việt Nam. Tôi đã tham dự khóa học giao tiếp tiếng Anh online với chủ đề “English for study abroad” tại trường Đại học Kettering, Mỹ. Khóa học đã tạo cho tôi cơ hội  gặp gỡ nhiều bạn bè từ nhiều nước như: Trung Quốc, Iran, Hàn Quốc,... Tôi được thực hành với giáo viên, với các bạn trong nhóm ở mỗi buổi học cùng với nhiều chủ đề thiết thực. Giáo viên nhiệt tình, thân thiện, luôn động viên người học, đã giúp tôi tự tin hơn với khả năng tiếng Anh của mình.Thật sự lớp học rất thú vị và hiệu quả đối với tôi."